Vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu Mạnh ASEAN 2022

Vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu Mạnh ASEAN 2022, VNS Group khẳng định vị thế trên thị trường
Ngày 23/04/2022 đánh dấu cột mốc lớn với VNS Group khi vinh dự được nhận danh hiệu “TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN 2022” – Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp với Hiệp hội Thông tin Công nghiệp Châu Á – AIPA và các Tổ chức Quốc tế đánh giá, xét chọn Danh hiệu dựa trên 05 tiêu chí rõ ràng: