Công ty Cổ Phần Tập đoàn Truyền thông Châu Á

A. THÔNG TIN HỘI VIÊN
 
Tên Doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
ASIA MEDIA GROUP
Trụ sở 600/47 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số Thuế 0315226811
Điện thoại (028) 627 888 01
Website  
Vốn điều lệ 1.000.000.000 VND
Lĩnh vực hoạt động chính Tổ chức sự kiện, Quảng bá truyền thông thương hiệu
Thị trường Việt Nam, Đông Nam Á, Châu 

B. LỜI GIỚI THIỆU
     CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Châu Á
được thành lập năm 2018, là một công ty truyền thông tổ chức sự kiện hàng đầu Việt Nam.