Startup công nghệ giáo dục Atomic ghi danh “Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương”

Startup công nghệ giáo dục Atomic ghi danh “Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương”
Ngày 24/4/2021, Atomic vinh dự ghi danh Top 10 - Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2021” sau hơn 5 năm không ngừng phát triển và mang lại giá trị cho người dùng.