Giới thiệu Trung tâm

IWISU được vinh danh “Top 10 thương hiệu mạnh Asean 2022”
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI IWISU là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp về Van, Phụ Kiện Đường Ống, Thiết bị đo áp và lưu lượng.
V/V: NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LỄ CÔNG BỐ "THƯƠNG HIỆU SỐ 1 VIỆT NAM 2022"
The announcement ceremony of "Vietnam No.1 Brand Awards 2022" will be held annually by the ASIA Business Centre, which evaluates and selects based on the international quality standards for all of the businesses and industries which are leading brands with the high-quality products and services. Being able to apply into science and technology to production and business, Building the TOP 1st sustainable brands in the Vietnamese market and reaching out to the world one.
Asia Business Centre is an applied science organization which is under the Scientific Research Association Central about Southeast Asia & Vietnam. According to practice, the Center can estalish  subordinate units in the domestic ones and abroad based on  the law regulations.
The Asia Business Centre  is a non-governmental organization (NGO) which is established with the mission of research, policy support, connecting domestic and international organizations and businesses. It has been and is a platform for the business community, business people to exchange, meet, connect trade promotion, expand investment, has cooperation opportunities in Southeast Asian markets and ASIA such as Singapore, Thailand, Myanmar, Cambodia, Vietnam, Thailand, Korea, Australia etc.
Nghiên cứu khoa học công nghệ.
  • Nghiên cứu nhu cầu, sản phẩm thị trường mong muốn của các doanh nghiệp Việt Nam các nước Đông Nam Á, Châu Á và các nước khác trên thế giới.
  • Nghiên cứu trao đổi thông tin về giá trị văn hóa vùng, miền của sản phẩm, hàng hóa trong khu vực ASEAN và Châu Á.
  • Nghiên cứu xác định khả năng quảng cáo sản phẩm, quảng bá thương hiệu và hội nhập quốc tế của các doanh nhân, doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu các vấn đề kinh tế, tài chính, chính sách, pháp luật, đầu tư nhằm mục đích hỗ trợ, tư vấn phục vụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  • Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển, hội nhập khu vực Châu Á và thế giới.
  • Thông tin tư vấn ; Biên soạn các ấn phẩm quảng cáo. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn doanh nghiệp; Giao lưu,  kết nối doanh nhân, doanh nghiệp trong khu vực Châu Á và trên thế giới.
  • Khảo sát thị trường trao đổi kết quả nghiên cứu; Tổ chức Hội chợ, triển lãm và các chương trình truyền thông, các cuộc thi sáng tạo trong kinh doanh cho doanh nhân, doanh nghiệp.
  • Huy động, khai thác một cách hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.