Thông báo: V/v Thay đổi thời gian tổ chức Lễ công bố "Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2020" do ảnh hưởng dịch Covid - 19

Kính gửi: Quý Doanh nhân, Doanh nghiệp
 
Thực hiện thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29 tháng 07 năm 2020 của Văn phòng Chính Phủ về kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ về công tác phòng, chống dịch Covid -19;

Thực hiện theo công văn số 2869/UBND-VX ngày 30 tháng 07 năm 2020 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid – 19;

Ban tổ chức Lễ công bố “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020” quyết định thay đổi thời gian tổ chức như sau:
Theo kế hoạch ban đầu: Lễ công bố “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020”
  1. Thời gian:     9g30 – 11g00, Ngày 15 tháng 08 năm 2020 (Thứ 7)
  2. Địa điểm:      Nhà hát Quân Đội khu vực Phía Nam
  3. Trực tiếp:     Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV)
Kế hoạch thay đổi: Lễ công bố “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020”
  1. Thời gian:     Tháng 09/2020 (Dự kiến)
  2. Địa điểm:      Nhà hát Quân Đội khu vực Phía Nam
  3. Trực tiếp:     Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV)
Vì sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, một lần nữa, Ban tổ chức rất mong nhận được sự thông hiểu, hỗ trợ và hợp tác của Quý Doanh nhân, Doanh nghiệp trong việc phòng chống dịch bệnh. Ban tổ chức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và các quyết định tiếp theo (nếu có) từ Văn phòng Chính Phủ và Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

BTC trân trọng thông báo./.