Ông Triệu Văn Dương - Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2019

Sự kiện vinh danh “Nhà lãnh đạo tiêu biểu, Thương hiệu Mạnh ASEAN 2019” vừa diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh vào sáng ngày 30 tháng 3 năm 2019.

Là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận sự nỗ lực cũng như thành tựu của các doanh nghiệp, thương hiệu, nhà lãnh đạo trong khu vực ASEAN, chương trình đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển, khẳng định vị thế của doanh nghiệp, thương hiệu trên thị trường.Bên cạnh đó, hoạt động của chương trình còn hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng doanh nhân trên toàn khu ASEAN, giúp các doanh nghiệp, doanh nhân có cơ hội gặp gỡ, liên kết và tương hỗ lẫn nhau trong công việc kinh doanh.
 

Ông Triệu Văn Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổ chức giáo dục đào tạo PTI
nhận chứng nhận và cúp Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2019

Tổ chức giáo dục PTI của Ông Triệu Văn Dương là một trong những đơn vị đầu tiên đưa mô hình đào tạo doanh nhân từ các nước tiên tiến về tận dụng tại Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo phù hợp với tính đặc thù, thực tiễn tại nước nhà, với mục đích là xây dựng và phát triển năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức cho các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý trong nước.

Với những hoạt động vì cộng đồng doanh nghiệp, Ông Triệu Văn Dương, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổ chức giáo dục đào tạo PTI đã vinh dự được Tổ chức đánh giá, cấp chứng nhận QMS-Australia, Hiệp Hội thông tin công nghiệp Châu Á- AIPA Hàn Quốc và Trung tâm Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp Châu Á trao tặng cúp và chứng nhận “Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2019”
 
Tổ chức giáo dục đào tạ PTI